Skip to main content

Çiftliklerimizdeki ve tesislerimizdeki bütün yetiştiricilik ve yönetim tekniklerimiz, arazilerimizdeki üretimi hem kalite açısından hem de verimlilik açısından en yüksek düzeyde tutmak üzerine geliştirilmiştir. Modern ve bilimsel tarımı en iyi seviyede uygulayabilmek adına, dünyanın önemli araştırma enstitüleri ile işbirliği yapıyoruz. Agroforestry tekniklerini arazilerimizde uygulayarak, aynı arazi üzerindeki ürün çeşitliliğini geliştirip, geliri arttırıcı çalışmalar yapıyoruz.

İletişime Geç