Sürdürülebilir Tarım; gıda üretiminde tüm canlılara ve çevreye saygılı olmayı gerektirir.

Sahip olduğumuz 20 ayrı çiftlikte 150’in üzerindeki çalışanımız ve tamamen doğa dostu Agroforestry konseptimiz ile sürdürülebilir tarımı destekliyor ve uyguluyoruz. Arazilerimizde otlayan hayvanlarımız, aynı arazi üzerinde yetişen bitki örtüsü ile besleniyor toprağa organik gübre sağlıyor. Bu sayede kimyasal ilaçlar kullanmıyor, toprağın doğallığını korumasına destek oluyoruz.
Konsept Tarım olarak en nihai amacımız; ekolojik dengeyi korumak, sağlıklı bir toplum olabilmek ve sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Gıda Güvenliği;

“Güven” konusunun gıda sektöründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve Konsept Tarım olarak Manisa başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan çiftlik ve köylerimizde uluslararası standartlara uygun olarak ürettiğimiz doğal ürünlerimizi hizmetinize sunuyoruz.

  • İş Güvenliği ve Sağlığı
  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
  • İklim Değişikliği ile Mücadele
  • Üretim Verimliliği ve Sürekliliği
  • Su Tasarrufu ve Temiz Su Kullanımı
  • Yasalara ve Uluslararası Standartlara Uyum
  • Enerji tasarrufu, Enerji Verimliği ve Yenilenebilir Kaynaklarının Kullanımı
  • Atık Yönetimi Geri dönüşüm, İlaçlı-Gübreli Atık Suların Yönetimi